Ambassade en Consulaten van België in Ierland
Home Consulaire diensten

Consulaire diensten

 

Nieuw - Online afsprakensysteem

Een online afsprakensysteem is reeds beschikbaar voor alle ingeplande afspraken vanaf 1 september - betreffende de consulaire zaken (voornamelijk voor de aanvragen van biometrische paspoorten) en voor de visa (enkel op afspraak).

Alle consulaire afspraken zijn vanaf 01.09.2019 online in te plannen, behalve consulaire noodgevallen (bv. bepaalde voorlopige paspoorten) en afspraken met de consul met betrekking tot nationaliteitsaktes en aktes van de burgerlijke stand (dublin@diplobel.fed.be).

Alvorens een afspraak in te plannen, gelieve op de website van de Ambassade na te gaan welke documenten u dient mee te nemen.

Het is voor bepaalde consulaire aktes niet nodig om een afspraak te maken, bijvoorbeeld:

 • Om zich in te schrijven (ook mogelijk per post).
 • Om een identiteitskaartaanvraag af te geven (ook per post toegestuurd worden).
 • Om te solliciteren voor een consulair certificaat (kan ook aangevraagd worden per post).
 • Om een paspoort of identiteitskaart op te halen indien deze reeds gearriveerd is op de Ambassade.

In dit geval kan u tijdens de publieke openingsuren langskomen (maandag t.e.m. donderdag van 9.00 tot 12.30 en van 14.00 tot 15.00). U kan op de website van de Ambassade terugvinden op welke feestdagen we gesloten zijn.

 

A. Welke diensten kunt u van de Belgische consulaire ambtenaren verwachten?

 • U bent Belg en reist tijdelijk naar het buitenland, consulteer de rubriek Op reis in het buitenland.
 • U bent Belg en verblijft permanent in het buitenland, u kunt alle nodige inlichtingen via de link consulaire administratieve bijstand vinden.

B. Welke diensten mogen de consulaire ambtenaren NIET geven?

 • Optreden in privéaangelegenheden zoals de betaling van hotelrekeningen, medische kosten, douanekosten, boetes, gerechtskosten, borgstellingen, een ontvoerd kind ten laste nemen, een Belgische beslissing aangaande hoederecht afdwingen of een derde land dwingen een oplossing te zoeken voor een probleem van hoederecht, onderzoeken aangaande een misdrijf of een overlijden, enz.
 • Een hotel reserveren, een woning zoeken, bagage bewaren, zorgen voor een werkvergunning of een baan.
 • Zorgen voor een voorkeursbehandeling in een ziekenhuis, bij een dokter, in de gevangenis, voor excursies of bezoeken, bemiddelen om iemand uit de gevangenis te halen of in gerechtelijke procedures.
 • Zorgen voor de verlenging van uw visum, een werk- of verblijfsvergunning.
 • Bemiddelen voor personen met een dubbele nationaliteit wanneer zij zich in het land van hun andere nationaliteit bevinden.

De consulaire administratieve bijstand wordt in het buitenland door een honderdtal beroepsconsulaten generaal en consulaten verleend.

De consulaten-generaal en consulaten zijn hoofdzakelijk gevestigd in de hoofdstad of andere steden van het land van hun ressort. Dit ressort kan zich uitstrekken tot aangrenzende landen waar geen Belgische consulaire vertegenwoordiging is.

Ze fungeren ook als openbare dienst voor Belgen in het buitenland.

Sedert het in voege treden van de wet houdende het consulair wetboek op 15/06/2014, wordt de administratieve bijstand verleend enkel aan de Belgen, ingeschreven in het consulair bevolkingsregister. De administratieve bijstand aan de Belgen die niet ingeschreven zijn in dit register is beperkt tot het uitreiken van een tijdelijke reistitel indien de voorwaarden tot uitreiking vervuld zijn.

Als Belg wonende in het buitenland, contacteert u inderdaad het best altijd eerst het Belgisch Consulaat-Generaal of Consulaat in het land waar u verblijft, vooraleer u zich richt tot de FOD Buitenlandse Zaken in Brussel.