Ambassade en Consulaten van België in Ierland

België in Ierland

Welkom op onze website!

*NIEUW* Online inschrijven via E-consul !

Belangrijke informatie voor het bezoeken van de ambassade: klik hier

Reizen naar België

 • Vanaf 19 april 2021 is het mogelijk voor burgers en inwoners van EU of Schengen landen om naar België te reizen. Het is belangrijk om ook de plaatselijke geldende beperkingen  in uw land van residentie na te gaan (zie onderaan).
 • Niet-essentiële reizen voor inwoners van België worden ten sterkste afgeraden.
 • EU burgers en inwoners die in België aankomen moeten:
  1. Het Passagier Lokalisatie Formulier invullen en de instructies m.b.t. quarantaine  enz. opvolgen die zij nadien per sms ontvangen
  2. Getest worden op Covid-19. Zie de volgende punten voor meer informatie
   • Niet-inwoners moeten een negatieve PCR-test voorleggen (dewelke niet meer dan 72 uur vooraf werd gedaan).  U zou instructies kunnen krijgen per SMS om te zelf-isoleren en om opnieuw een test te ondergaan op dag 1 en 7.
   • Inwoners van België die vanuit Ierland naar België terugkeren moeten bij aankomst in quarantaine gaan en op dag 1 en dag 7 worden getest op Covid-19.
   • Het nalaten van de test- en quarantaine verplichtingen is een overtreding onderhevig aan een boete van minimum 250€.
 • Voor informatie over vrijstellingen, PCR-testen en transit kan u terecht op de volgende website https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/ 

 

IERLAND:

Gelieve op te merken dat vanaf 15/04/2021, België toegevoegd wordt aan de Ierse lijst van ‘risicolanden’, waarbij alle personen die voor aankomst in Ireland, in België zijn geweest of hebben verbleven, worden onderworpen aan een verplichte en gecontroleerde hotelquarantaine, voor een minimum van 10 dagen. Zie hieronder voor meer informatie.

 • Ierland gaat opnieuw naar Niveau 5 in het ‚Alert Level Framework’ van de overheid.  

 • Binnenkomende reizigers van overzee moeten het Passenger Locator Form invullen bij aankomst op de luchthaven of in de haven. Het nalaten hiervan is strafbaar.
 • Vanaf 26/03/2021 moeten ALLE in Ierland aankomende passagiers een negatieve PCR test ondergaan en dit binnen 72 uur vóór aankomst in Ierland. Daarenboven:
  • Passagiers die vanuit een “Designated State /Risicolanden" land aankomen (direct of via een ander land), moeten bij aankomst een 14-daagse verplichte hotel quarantaine ondergaan in een aangewezen  hotel. Dit verblijf moet geboekt en betaald worden vóór aankomst in Ierland. Klik hier voor meer informatie. Verplichte hotel quarantaine is vereist zelfs als U slechts in transit bent door een luchthaven in een “Designated State / Risicolanden” land. Gelieve te noteren dat de lijst van “Designated State” landen onderworpen is aan verandering op korte termijn en het is de verantwoordelijkheid van de reiziger om de toegangsvoorwaarden vóór aankomst na te kijken.
  • Passagiers die uit andere landen komen, moeten ook 14 dagen zelf-isoleren op het adres aangegeven op hun Passenger Locator formulier. Deze zelf-isolatie kan ingekort worden indien een tweede negatieve PCR test kan voorgelegd worden, minstens 5 dagen na aankomst (om hiervan gebruik te maken raden de Ierse autoriteiten ten sterkste aan een test te boeken voor uw reis). De kost van een dergelijke test ligt tussen 99 en 149 EURO. Voor meer informatie, klik hier en hier.
 • Passagiers die aankomen van andere landen zonder een negatief PCR testresultaat moeten eveneens een verplichte hotel quarantaine ondergaan van minstens 3 dagen of tot dat U een negatif resultat krijgt.
 • Alle passagiers moeten de lokale opgelegde maatregelen strikt opvolgen.

Om de verspreiding van Covid-19 te stoppen is het heel belangrijk vol te houden met:

 1. De nodige afstand te bewaren,
 2. De handen regelmatig te wassen,
 3. Een masker te dragen (binnen in publieke ruimtes, in het openbaar vervoer, in drukke werkplaatsen en buitenshuis waar afstand bewaren niet mogelijk is)
 4. Het beperkt houden van uw sociale contacten

Indien U zich onwel voelt, gelieve dan uw dokter PER TELEFOON te contacteren en instructies op te volgen. Voor medische noodgevallen bel 112 of 999. Voor meer informatie van de HSE, gelieve hier te klikken of bel 1850 24 1850. 

 
Dublin

 

 
Nieuw - Online afsprakensysteem

Meer informatie vindt u op deze pagina

 

U bent een Belg die onlangs naar Ierland is verhuisd en u wilt zich inschrijven op de Ambassade in Dublin? U reist als toerist door Ierland en u bent uw paspoort verloren? U dient een visum aan te vragen om naar België te reizen? Dan bent u hier op het goede adres.

Deze website zal u ook op de hoogte houden van consulaire aangelegenheden die specifiek voor Belgen in Ierland gelden, de actualiteit van het buitenlandse beleid van België en andere nuttige info of evenementen.

 

Nieuws

05 mei

Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès vertegenwoordigt België vandaag tijdens het Universeel Periodiek Onderzoek van de Mensenrechtenraad. Zij zal spreken namens de federale staat en de gefedereerde entiteiten. Het Belgische mensenrechtenbeleid zal voor de derde keer sinds 2011 worden geëvalueerd.

28 apr

België heeft besloten noodhulp te verlenen aan India, dat te kampen heeft met een bijzonder zware golf van COVID-19. De steun bestaat uit 9000 flesjes Remdesivir, een antiviraal geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van COVID-19. Deze flesjes komen uit de strategische voorraad van de FOD Volksgezondheid en vertrekt normaal gezien op vrijdag 30 april.

17 apr

Vandaag vertrekken 760.000 maskers naar Conakry via het noodhulpmechanisme B-FAST. Hiermee komt ons land tegemoet aan de hulpvraag die Guinee heeft ingediend bij het EU-mechanisme voor de civiele bescherming (UCPM) in het kader van de strijd tegen COVID-19. Net zoals de rest van de wereld is Guinee getroffen door de pandemie. De gezondheidssituatie wordt er echter bijkomend bemoeilijkt door een mazelenepidemie, een epidemie van gele koorts en recent ook enkele nieuwe ebola-besmettingen die samen zorgen voor een enorme druk op de medische voorzieningen.

16 apr

In de marge van de 64ste zitting van de VN-Commissie over verdovende middelen (CND), organiseerde België samen met enkele andere partners een evenement over eerlijke toegang tot gereguleerde geneesmiddelen in Covid-tijden.

15 apr

Vanaf vandaag neemt België het voorzitterschap op van de Group of Governmental Experts (GGE) die zich toelegt op opkomende technologieën op het gebied van dodelijke autonome wapensystemen, de zogenaamde “Killer Robots”. Deze groep van deskundigen, die bijeenkomt in het kader van het Verdrag inzake bepaalde conventionele wapens in Genève, heeft tot doel de juridische, technologische en militaire kwesties die deze nieuwe technologieën aan de orde stellen, te verduidelijken, voornamelijk met betrekking tot het naleven van het internationaal humanitair recht.