Ambassade en Consulaten van België in Ierland
Home Naar België komen Hoe vraag ik een Schengenvisum aan bij de Belgische Ambassade in Dublin?

Hoe vraag ik een Schengenvisum aan bij de Belgische Ambassade in Dublin?

Belangrijke opmerking

Alle visumaanvragers moeten:

  1. De lijst met vereisten bekijken
  2. Het aanvraagformulier elektronisch indienen via de website van de FOD Buitenlandse Zaken: visaonweb.diplomatie.be (externe link)
  3. Een afspraak online boeken via de link die u per e-mail van VisaOnWeb ontvangt
  4. Op tijd komen naar de ambassade voor uw afspraak met al uw documenten en de betaling

 

FAQ

 

Ik kan online geen afspraken vinden?

De enige manier om een afspraak te maken voor een visumaanvraag is via de link die u per e-mail ontvangt NADAT u uw formulier elektronisch hebt ingediend op VisaOnWeb. Het is onmogelijk om op een andere manier een afspraak te maken.  Als U geen beschikbare data in het online systeem kan zien, betekent dit dat we volgeboekt zijn. Gelieve het online systeem regelmatig te bezoeken om te zien of er annulaties gebeurden of nieuwe data beschikbaar zijn.

Kan ik eerder een afspraak krijgen?

Wij kunnen u telefonisch of via e-mail geen eerdere afspraakdatum geven. Gelieve onze website regelmatig te raadplegen voor eventuele annuleringen.

Maar wat als het een noodgeval is?

In geval van een echt noodgeval kunt u een e-mail met bewijsstukken sturen naar dublin.visa@diplobel.fed.be. Er zijn zeer strikte criteria waaraan moet worden voldaan om van een noodgeval te kunnen spreken en toerisme kan nooit in aanmerking worden genomen.

Moet ik betalen voor een afspraak?

Afspraken zijn gratis en moeten rechtstreeks via ons online afsprakensysteem worden geboekt. Let op: het is NIET nodig om een Schengenvisum voor België aan te vragen via een agentschap. De enige kosten die u moet betalen voor een Schengenvisum zijn de administratiekosten, die u rechtstreeks aan de ambassade moet betalen op de dag van uw afspraak. Een aanvraag via een agentschap geeft GEEN eerdere afspraak of een snellere afhandeling!

Hoe kan ik de visa administratiekosten betalen? 

De administratiekosten kunnen enkel worden betaald per kaart.  Een ‘Postal Money Order’ of een 'Bank draft' zal aanvaard worden tot en met 28/02/2023. Geen enkele andere vorm van betaling kan worden aanvaard. Als u op de dag van uw afspraak geen aanvaarde betalingsvorm bij u hebt, kunnen wij uw aanvraag NIET in behandeling nemen.

Wat moet ik meenemen op de dag van mijn afspraak?

  • Een kopie van uw ingevulde aanvraagformulier
  • Origineel paspoort en verblijfskaart
  • Betaalmiddel
  • Alle noodzakelijke documenten die hier opgelijst staan

Let op: als u geen aanvaardbare betaling hebt of als uw dossier als onvolledig wordt beschouwd, kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen en moet u een nieuwe afspraak maken op een andere datum.

Kunt u mij vertellen of mijn dossier/document in orde is?

Wij kunnen u telefonisch of per e-mail niet op voorhand zeggen of uw dossier dan wel een specifiek document aanvaardbaar is. Lees onze lijst van vereisten door en uw dossier zal op de dag van uw afspraak beoordeeld worden.

Hoe lang duurt het voordat ik mijn visum krijg?

U moet rekening houden met ongeveer 10 werkdagen voor de aanvraagprocedure, maar het kan langer duren. Er is geen garantie dat er een visum zal worden verstrekt.

Kan ik een visum voor Luxemburg aanvragen?

Ja, wij accepteren ook visumaanvragen voor Luxemburg. Gelieve dezelfde procedure te volgen als hierboven beschreven staat.

Wat heb ik nodig voor een visumaanvraag lang verblijf?

Als u een visum nodig hebt om naar België of Luxemburg te gaan om te studeren, te werken of om uw echtgeno(o)t(e) of partner te vergezellen voor een langdurig verblijf, stuur dan een e-mail naar dublin.visa@diplobel.fed.be om meer informatie te vragen. Vergeet niet te vermelden welk type visum u nodig hebt (studie, werk, zelfstandige, gezinshereniging...). U kunt rekenen op 3-5 werkdagen voor het verkrijgen van een antwoord.

Meer info over de mogelijkheden en procedures om een visum te bekomen vindt u op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Sinds juli 2014 wordt een geharmoniseerde lijst van bewijsdocumenten opgelegd aan visumplichtige personen (C-visa) die in Ierland verblijven. Deze lijst is het resultaat van een Uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie.

 

Informatie over GDPR

Algemene verordening gegevensbescherming. Informatie die aan visumaanvragers moet worden verstrekt betreffende de verwerking in het Visum Informatie Systeem (VIS) van de bij de visumaanvraag kort verblijf meegedeelde persoonsgegevens

Privacy statement. Verwerking van persoonsgegevens in het kader van een visumaanvraag