Naar België komen

Alle informatie voor wie naar België wilt komen.

Visum voor België

Hoe vraag ik een Schengenvisum aan bij de Belgische Ambassade in Dublin?
  1. Laatst bijgewerkt op

Bevoegde autoriteit voor visumaanvragen
Alle informatie over visumaanvragen voor België vindt u terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, die de bevoegde Belgische autoriteit is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen in België.

Alle visumaanvragers moeten:

  1. De lijst met vereisten bekijken (PDF, 170.25 KB)
  2. Het aanvraagformulier elektronisch indienen via de website van de FOD Buitenlandse Zaken: visaonweb.diplomatie.be
  3. Een afspraak online boeken via de link die u per e-mail van VisaOnWeb ontvangt
  4. Op tijd komen naar de ambassade voor uw afspraak met al uw documenten en de betaling

Sinds juli 2014 wordt een geharmoniseerde lijst van bewijsdocumenten opgelegd aan visumplichtige personen (C-visa) die in Ierland verblijven. Deze lijst is het resultaat van een Uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie

Lees ook onze antwoorden op veelgestelde vragen over het aanvragen van een Schengenvisum voor België.

Gelieve te noteren dat het tarief voor een visumaanvraag vanaf 11/06/2024 €90 zal bedragen.