Ambassade en Consulaten van België in Ierland
Home Naar België komen Hoe vraag ik een Schengenvisum aan bij de Belgische Ambassade in Dublin?

Hoe vraag ik een Schengenvisum aan bij de Belgische Ambassade in Dublin?

Belangrijke opmerking

Alle visumaanvragers moeten:

  1. De lijst met vereisten bekijken
  2. Het aanvraagformulier elektronisch indienen via de website van de FOD Buitenlandse Zaken: visaonweb.diplomatie.be (externe link)
  3. Een afspraak online boeken via de link die u per e-mail van VisaOnWeb ontvangt
  4. Op tijd komen naar de ambassade voor uw afspraak met al uw documenten en de betaling

 

FAQ Visum

 

Meer info over de mogelijkheden en procedures om een visum te bekomen vindt u op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Sinds juli 2014 wordt een geharmoniseerde lijst van bewijsdocumenten opgelegd aan visumplichtige personen (C-visa) die in Ierland verblijven. Deze lijst is het resultaat van een Uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie.

 

Informatie over GDPR

Algemene verordening gegevensbescherming. Informatie die aan visumaanvragers moet worden verstrekt betreffende de verwerking in het Visum Informatie Systeem (VIS) van de bij de visumaanvraag kort verblijf meegedeelde persoonsgegevens

Privacy statement. Verwerking van persoonsgegevens in het kader van een visumaanvraag