Burgerlijke stand

Op deze pagina vindt u alle informatie over de burgerlijke stand.


Als u Belg bent, worden alle veranderingen in uw burgerlijke staat geregeld door het Belgisch recht. Ook als u in het buitenland verblijft zal het Belgisch recht toegepast worden.

Als u in het buitenland woont, is het van het grootste belang dat u wijzigingen in uw burgerlijke staat aan het beroepsconsulaat van België meedeelt.

De erkenning van buitenlandse akten in België en de overschrijving ervan in Belgische registers van de burgerlijke stand wordt in deze rubriek uitvoerig uitgelegd.

Het hoofd van Belgische beroepsconsulaten in het buitenland kan in bepaalde gevallen ook optreden als ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze rubriek verduidelijkt tevens welke akten kunnen opgemaakt worden.

Lees meer op de website van de FOD Buitenlandse Zaken