Ambassade in Dublin

Alle praktische informatie over onze Ambassade in Dublin.

Maak uw afspraak

U moet voor bepaalde consulaire diensten online een afspraak maken.


Wij gebruiken een online systeem om afspraken voor consulaire zaken (in het bijzonder voor paspoorten en eID’s) en voor visa (enkel na aanmelding via Visa On Web - zie rubriek Visum voor België).

Alle afspraken dienen via deze weg gemaakt te worden, behalve consulaire noodgevallen (bv. dringende aanvragen voor tijdelijke paspoorten ) en de afspraken met de consul voor akten van nationaliteit of burgerlijke stand (dit kan via consulate.dublin@diplobel.fed.be).

Alvorens een afspraak te maken, dient u op de website van de Ambassade na te gaan welke documenten u dient mee te brengen.

De enige uitzondering hierop is wanneer u enkel langskomt om documenten op te halen, zoals een eerder aangevraagd paspoort. Voor identiteitskaarten raden we aan een afspraak te maken, zodat de certificaten op deze kaart onmiddellijk geactiveerd kunnen worden.